Žydrunas DAMAUSKAS

Nowa siłownia atomowa - w sferze marzeń

Budowa nowego reaktora atomowego o mocy 1000 megawatów, który zastąpiłby działające obecnie w siłowni ignalińskiej (IEA) rosyjskie bloki o mocy 1300 megawatów, kosztowałaby od 1 do 1,3 mld USD (3,5 - 4,6 mld litów).

Takie liczby przedstawili producenci reaktorów jądrowych na zorganizowanym w Wilnie przez Organizację Układu Północnoatlantyckiego (NATO) seminarium, na którym analizuje się możliwość budowy na Litwie nowych reaktorów atomowych.

Kierownik Litewskiego Instytutu Energetyki Jurgis Vilemas powiedział, że w przypadku, podjęcia decyzji o budowie reaktora, jego optymalna moc wynosiłaby 1000 megawatów.

("Lietuvos rytas" z 25 09 2002 r.)

Nasz Czas 39 (578)