Polska Partia Ludowa zarejestrowana!

W minioną środę, 25 września po prawie dwóch miesiącach od chwili zwołania założycielskiego zjazdu, w Ministerstwie Sprawiedliwości RL, prezes Antoninie Połtawiec został wręczony akt rejestracji Polskiej Partii Ludowej, oficjalna nazwa której brzmi jako Lietuvos lenku liaudies partija. Jest to pierwsza polska partia na Litwie, która już na wstępie określiła swoje miejsce na scenie politycznej, jako centrolewicowa, i która stawia nie na razowe akcje i działalność od wyborów do wyborów, a na stałą odpowiedzialną obecność i godną reprezentację ludności polskiej, jak też innych grup narodowych, które zechcą nawiązać współpracę z tym ugrupowaniem politycznym. Jest to też chyba jedyna na Litwie partia polityczna, która w swoim programie odwołuje się do odległych tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, doceniając ówczesne wzory tolerancji kulturowej i językowej, których poszczególne elementy przetrwały na naszym terenie do dziś.

Uznając, iż język i oświata w języku ojczystym stanowią podstawę zachowania tożsamości narodowej i wymagają szczególnej opieki, partia widzi potrzebę udzielenia szczególnej uwagi gospodarczemu rozwojowi, który pozwoli lepiej i stabilniej funkcjonować placówkom oświaty i kultury, a mieszkańcom Ziemi Wileńskiej żyć dostatniej i godniej.

PPL zamierza rozwijać współpracę w terenie, opierając ją na dialogu, szacunku do ludzi, uznając, że człowiek jako osobowość z jego wiedzą, doświadczeniem i zdolnościami stanowi wartość najwyższą.

A więc dobry początek Polska Partia Ludowa ma za sobą, a przed sobą - lata żmudnej pracy, w której życzymy powodzenia z całego serca.

W związku z uzyskaniem rejestracji Rada Naczelna PPL zaprasza na spotkania, które będą się odbywały w każdą środę w godz. 17 - 19 na ul. Didţioji (Wielkiej) 40, tel.212-33-88. (red).

Na zdjęciu: Prezes Antonina Połtawiec tuż po otrzymaniu aktu rejestracji i po serdecznym powitaniu przez członków i sympatyków PPL.

Nasz Czas 39 (578)