Włodzimierz Pujsza

Migawki z Forum (2)

W województwie świętokrzyskim, w Kielcach dziennikarze polonijni spędzili aż 4 dni. Tuż po przyjeździe do Kielc w dniu 5 września br. po południu zwiedzili X Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego a wieczorem tegoż samego dnia w Kieleckim Centrum Kultury mieli okazję obejrzeć galowy koncert - "10 lat Kielc - miasta targowego".

Natomiast dwa kolejne dni Forum zdominował Meeting Proeropejski: Media - Europa 2002, pod honorowym patronatem Dariusza Szymczychy, sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz 4 sesje i okrągły stół, poświęcone integracji Polski z UE. Minister D. Szymczycha podziękował za zaproszenie go na Forum i wygłosił referat programowy pt. "Polska wśród narodów Europy: tożsamość narodowa a integracja europejska", w którym mówił o konieczności wejścia Polski do UE, ponieważ otworzy się prawie 40-milionowy rynek Polski bez ceł, bez barier, bez ograniczeń i to ma istotne znaczenie dla UE. Poza tym obecnie na wyższych uczelniach w Polsce studiuje 1,5 mln młodych ludzi i jest to społeczność większa niż na Malcie i porównywalna prawie do całego społeczeństwa Łotwy. Ci ludzie w przyszłości, zdaniem D. Szymczychy, to ogromny potencjał dla przyszłych gospodarek narodowych w Europie. Przekonywał również, że nie należy obawiać się utraty tożsamości narodowej, ponieważ takie typowo polskie wartości jak język, kultura, religia, godność nie będą wyeliminowane. Zaprzeczył opiniom i głosom, które twierdzą, że wejście Polski do UE to wielkie narodowe nieszczęście. Ten zarzut nie znajduje potwierdzenia w praktyce, wręcz odwrotnie - otworzą się dla Polaków nowe możliwości, nowe szanse rozwoju i nowe perspektywy. Minister zaznaczył, iż referendum ogólnonarodowe w kwestii przystąpienia Polski do UE może odbyć się już w czerwcu 2003 roku.

Odbyła się również bardzo ciekawa dyskusja okrągłego stołu: "Zyski, straty i nadzieje członkostwa Polski w UE". Redaktor Zbigniew Święch z Polski zaproponował spojrzeć na problem Unii oczami sceptyków. Powiedział na początku, że wolałby brać udział w takiej dyskusji za lat 50. Przypomniał obecnym wiek XIX i Kongres Wiedeński oraz Kongres w Wersalu, kiedy to z fatalnym skutkiem ratowano Europę. Niepokoi go, że komisarze w Brukseli nie są wybierani. Mówił, że narody powinny bez uprzedzeń wchodzić do Wspólnoty, bez obaw, że są manipulowane chociaż zaznaczył, iż świat jest manipulowany od zawsze i należy o tym pamiętać; a szczególnie o królowej Polski, św. Jadwidze, która powinna zostać patronką zjednoczonej Europy. Z. Święch wysoko oceniając unię polsko - litewską stwierdził, że właśnie Anglia potrafiła na doświadczeniach polsko - litewskiej unii budować unię ze Szkocją. Podkreślił też, że musimy jednak być eurorealistami i pamiętać, iż UE jest to wyzwanie i ciężka praca.

Były również i głosy przeciwne wstąpieniu Polski do UE. Przedstawicielka Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pani Gutowska (prawnik) bardzo ostro skrytykowała przyszłe przystąpienie Polski do UE. Zwróciła uwagę na to, że po roku 1989 nastąpiła wyprzedaż majątku narodowego. Obecnie prawie 75% polskich banków znajduje się w obcych rękach. Według pani Gutowskiej Polska jest bankrutem, a polscy politycy obsługują obce interesy. Przytoczyła przykład, że w niektórych regionach województwa świętokrzyskiego bezrobocie sięga 30%, a prawie 72% ludzi żyje poniżej minimum socjalnego. Zwróciła uwagę na to, że Komisja Europejska składa się z 30 tysięcy urzędników i ok. tysiąc miejsc jest przewidziane jeszcze dla Polski.

Prezes Zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, pan Stanisława Lis, podczas obrad okrągłego stołu wygłosił bardzo interesujący referat nt. "Media wobec integracji i gospodarki globalnej - wpływ na nastroje i praktyki gospodarcze". Pan Lis zaznaczył, że obecnie Polska znajduje się 33 lata do tyłu w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i właśnie wejście do struktur UE jest dla Polski cywilizacyjną koniecznością, ponieważ pozwoli jednocześnie zmniejszyć ten dystans. Na dany moment bezrobocie w krajach UE sięga 10 -12 %, w Polsce - 18%, natomiast w USA nie przekracza 5%. Po rozszerzeniu UE, otworzy się także 400-mlnowy rynek konsumentów. To też jest bardzo istotne. Podkreślił, że on sam nie jest ani eurosceptykiem, ani euroentuzjastą, lecz po prostu eurorealistą. Uważa, iż pozytywnym zjawiskiem po wejściu Polski do UE będzie możliwość swobodnego przepływu towarów i usług, będziemy mogli posługiwać się europejskim paszportem, głosować i być wybieranymi do instytucji unijnych, kupować nieruchomości, pracować, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji UE. Niezwykle istotnym i ważnym elementem będzie również czynnik gwarancji bezpieczeństwa.

W przedostatnim dniu Forum jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić Sandomierz. Oglądaliśmy Bramę Opatowską, Rynek, Ratusz, trasę podziemną. Odbyła się także konferencja poświęcona promocji województwa świętokrzyskiego. W drodze powrotnej do Kielc dziennikarze zwiedzili ufortyfikowany pałac zwany Krzyżtoporem. Jego nazwa nawiązuje do umieszczonego na bramie wjazdowej godła reformacji (Krzyż) i herbu (Topór) fundatora Krzysztofa Ossolińskiego. Wg tradycji pałac miał symbolizować kalendarz: 4 baszty to kwartały, 12 sal balowych to 12 miesięcy, 56 pokoi, to tygodnie, 365 okien - to liczba dni w roku. Uszkodzony w czasie "potopu" i zniszczony podczas walk w obronie konfederacji barskiej pałac opustoszał po 1770 roku. Obecnie trwają prace zabezpieczające ruiny. Natomiast wieczorem w przepięknym skansenie wsi kieleckiej w Tokarni odbyła się impreza pożegnalna - ognisko z piosenką biesiadną.

Rano, 9 września wszyscy uczestnicy tegorocznego Forum Mediów Polonijnych udali się do Warszawy, gdzie w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z prezydentem RP panem Aleksandrem Kwaśniewskim. Podczas tego spotkania odbyła się godzinna konferencja prasowa. Prezydentowi zadawano pytania dotyczące kwestii integracji Polski z UE, niedawno zakończonego w Johanesburgu Szczytu Ziemi, sprawy ewentualnego ataku Ameryki na Irak. Poza tym mówiono o złej jakości polskich dróg, wielkiej liczbie wypadków śmiertelnych, a także o złym funkcjonowaniu polskiej administracji. Była poruszona kwestia współpracy Polonii z Polską i promocja osiągnięć wybitnych Polaków, mieszkających poza Polską, w Polsce.

Po spotkaniu z prezydentem w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się spotkanie środowiskowe z udziałem stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich oraz uroczyste zakończenie X Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych.

Podsumowując tegoroczne Forum należy stwierdzić, że było ono udane. Na pewno jeszcze na długo pozostaną w pamięci uroki ziemiświętokrzyskiej, jej mili i gościnni gospodarze. A wszystkim organizatorom za ich ogromny trud i wysiłek w przygotowaniu tego wspaniałego przedsięwzięcia należą się serdeczne podziękowania.

Nasz Czas 38 (577)