Ryszard Maciejkianiec

To nas nie ominie

Rozmowa z specjalistami Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rejonu Wileńskiego Teresą Gierdvilienë i Haliną Varnienë

W jakim celu powołano Ośrodek Doradztwa Rolniczego?

System rejonowych ośrodków z bardzo szerokim zakresem usług, działa pod egidą Ministerstwa Rolnictwa Litwy od roku 1993 .W jego ramach prowadzimy konsultacje z zakresu hodowli roślin, zwierząt, mechanizacji oraz ekonomii i ewidencji, pomagamy w przygotowaniu różnorodnych planów i projektów, analizie działalności gospodarczej, prowadzeniu skomputeryzowanej ewidencji buchalteryjnej itd., itp. W tym celu organizujemy seminaria, kursy, szkolenia, konsultacje tu w biurze, w terenie i bezpośrednio w gospodarstwach rolników tak zwane "dni pola".

Czy te konsultacje, ta pomoc rolnikom jest ukierunkowana na przygotowanie ich do życia i działalności w warunkach Unii Europejskiej?

Tak, na pewno. Jest to pomoc, która jak najbardziej temu służy. Dlatego staramy się poznawać te wymagania i przekazywać je rolnikom.

Czy każdy rolnik w rejonie wileńskim wystarczająco zna język litewski, aby zrozumieć potrzebną mu informację?

Z tego nie robimy żadnego problemu. Każda z nas swobodnie włada oprócz języka litewskiego, również językiem polskim i rosyjskim. Rozmawiamy więc z ludźmi zawsze w tym języku, w którym oni wolą i lepiej nas zrozumieją.

Od czego należy zacząć, aby zarejestrować gospodarstwo?

Przede wszystkim obywatel powinien mieć uporządkowane dokumenty na własność ziemi albo na długotrwałą ( pięć i więcej lat) arendę ziemi. I musi on być w posiadaniu nie mniej jednego hektara. Inna rzecz, że jeżeli chodzi o szklarnie, tunele foliowe, hodowle warzyw - może być tego i mniej niż hektar. Rejestrację prowadzą przekazane do gestii samorządów działy rolne. W rejonie wileńskim znajduje się to w gmachu Samorządu Rejonu Wileńskiego w pokoju nr 208, tel. 75-42-06. Zarejestrowane gospodarstwo powinno płacić ubezpieczenie dla "Sodry", obecnie 69 litów miesięcznie na gospodarza i pracujących pełnoletnich członków rodziny, co pozwoli po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać emeryturę. Przy tym, jeżeli gospodarz jest już na emeryturze to powyższej sumy się nie płaci. Jest ona znacznie mniejsza, jeżeli na podstawie podania rolnika analiza wykaże, że gospodarstwo jest słabe. Nie musi też rolnik płacić każdy miesiąc - może to zrobić raz w rok po otrzymaniu wypłat i dopłat.

A na jakie dopłaty może liczyć dzisiejszy rolnik, który zarejestrował gospodarstwo?

Jest tego niemało. A więc dopłata za każdy hektar zadeklarowanych zasiewów, która nie zależy od wielkości zebranego urodzaju. Również za posiadane bydło, za krowy będące na ewidencji, (jak też kozy i owce), za zarodowe stado. Natomiast odnośnie krów - jeżeli się chce otrzymywać normalne dopłaty - to od roku bieżącego powinno ich być w gospodarstwie nie mniej niż pięć. Dochodzą dodatkowe dopłaty, jeżeli gospodarstwo jest zarejestrowane jako ekologiczne. Za posiadany sad również. No i zwrot kosztów paliwa.. Warto też podkreślić, iż wszystko to opiera się na dobrze prowadzonej ewidencji.

Co to znaczy gospodarstwo ekologiczne?

Jest to gospodarstwo, które uzyskało odpowiedni sertyfikat, nie używa nawozów sztucznych i ma już dobrze, na odpowiednim poziomie zorganizowane - mechaniczne niszczenie chwastów, dobry płodozmian, zapobiegający ich rozpowszechnianiu się itp.

Teraz kilka słów o skupie .

Przede wszystkim gospodarstwa zarejestrowane będą otrzymywały kwoty na sprzedaż mleka, mięsa czy innych płodów rolnych. Dziś wstępna ewidencja produkcji jest właśnie przymiarką na przyszły skup w postaci kwot, czyli jakby do kontraktacji, gwarantującej zakup wyprodukowanej produkcji w gospodarstwie rolnika.

Jak znaczne jest zainteresowanie wśród rolników rejonu rejestracją, konsultacjami, wszystkim tym, co pozwala dziś rozpocząć budowę naszego życia na przyszłość?

Nieznaczne, nieporównywalnie mniejsze niż w innych rejonach Litwy. W niektórych przypadkach po prostu serce boli patrząc, jak przyjezdny przenosi ziemię do rejonu wileńskiego i zaczyna pracować na gołym polu, a nasi miejscowi mając dom, zabudowania i ziemię wynajmują się do niego za grosz do pracy, zamiast rozwijać własne przyszłościowe gospodarstwo. Niektórym widocznie się zdaje, że nadchodzące zmiany ich ominą. Ale tak nie będzie. Albo pójdą za zmianami, albo zostaną poza marginesem postępu ze wszystkimi wypływającymi stąd konsekwencjami.

Czy zechciałybyście Panie poprzez łamy naszego pisma systematycznie informować ludność, rozwijając poruszone powyżej tematy?

Chętnie.

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby niesiony przez Panie "oświaty kaganiec" świecił nam coraz jaśniej.

Adres Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 2043 Wilno, ul. Lazdynř 21, tel/fax706514, email: vilnius.lzukt@post.omnitel.net

Na zdjęciu: Zespół Ośrodka w pełnym składzie: (od lewej) Halina Varnienë, Teresa Gierdvilienë (kierowniczka) i Irena Gedwidz

Nasz Czas 38 (577)