Wizyta marszałka Sejmu RP
Marka Borowskiego na Litwie

W dniach 18 - 20 września br. gościła na Litwie delegacja Sejmu RP pod kierownictwem marszałka Marka Borowskiego. Marszałek i towarzyszące mu osoby spotkali się z przewodniczącym Sejmu A. Paulauskasem, prezydentem V. Adamkusem, premierem A. Brazauskasem, ministrem spraw zagranicznych Litwy A. Valionisem, z litewską delegacją Zgromadzenia Poselskiego obu krajów.

Po spotkaniach z politykami Litwy, marszałek M. Borowski i przewodniczący A. Paulauskas odbyli spotkanie z przedstawicielami społeczności polskiej, podczas którego zapewnili zebranych, iż dotychczasowe warunki funkcjonowania polskiej oświaty na Litwie będą zachowane, a będący w trakcie dyskusji projekt ustawy o mniejszościach narodowych nie uszczupli stanu posiadania Polaków na Litwie. Zdaniem marszałka M. Borowskiego przyjęcie przez Litwę strategii oświaty dla mniejszości polskiej, jak to było uzgodnione z polską stroną, nadałoby tej ważnej tematyce jasność i stabilność.

Marszałek M. Borowski poinformował również zebranych, iż temat pisowni polskich nazwisk nadal jest dyskutowany ze stroną litewską.

Ze swojej strony przewodniczący A. Paulauskas poinformował, iż rozpoczynając od roku przyszłego Sejm RL wygospodaruje środki na publikowanie nowych ustaw w polskiej prasie.

Na zakończenie spotkania marszałek Marek Borowski wręczył pamiątkowe medale konsulowi generalnemu prof. Mieczysławowi Jackiewiczowi, jednocześnie informując, że M. Jackiewicz zakończył swoją misję i wraca do kraju. (rm)

Na zdjęciu: Z lewa marszałek Marek Borowski, przewodniczący Sejmu RL Arturas Paulauskas podczas spotkania z przedstawicielami społeczności polskiej.

Nasz Czas 38 (577)