I do nas przyszła wesoła nowina!

Chcemy podzielić się radością, że w podstawowej szkole w Turmoncie, rejonu jezioroskiego, wyremontowano klasę, gdzie dzieci będą się uczyły języka polskiego.

Koło ZPL wydzieliło 100 litów na remont tej klasy. Rodzice sami pomalowali, sprzątnęli, odnowili pomieszczenie. Otrzymaliśmy też duży prezent - 15 tornistrów z wyposażeniem, 2 tornistry bez wyposażenia, książki "Witaj przedszkolaku" i inne od Józefa Sawionoka, prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Nie zważając na trudności, nasze koło i klasa polska działają i 30 osób uczy się języka polskiego. Nauczycielką jest pani Janina Gorszanowa - jedyna, która dobrze zna język polski.

Chcę więc serdecznie podziękować w imieniu rodziców i własnym panu Józefowi Sawionokowi za to, że już drugi rok przywozi tornistry i pomoce naukowe, a także dla pani nauczycielki Janiny Gorszanowej za ofiarną pracę w szkole.

Prezes koła ZPL w Turmoncie
W. Bogdanowicz.

Nasz Czas 37 (576)