Ramunë SOTVARIENË

W sądach - powództwa przeciwko
prezydentowi kraju

Australijski Litwin oskarża V. Adamkusa

Dopatrzył się bezczynności przywódcy

Juozas Petraitis, 44-letni Litwin z Australii, również pretendujący do fotela prezydenta, wczoraj w dwóch sądach kraju złożył powództwa, w których prosi, aby przyznać, że przywódca kraju Valdas Adamkus wyrządził szkodę moralną jemu i wszystkim obywatelom Litwy.

J. Petraitis oskarża prezydenta o bezczynność i nieprzestrzeganie Konstytucji, jednakże nie domaga się odszkodowania za szkodę moralną.

Przypomniał dawne postanowienie

Prawie dwa lata temu Sąd Konstytucyjny przyznał, że niektóre paragrafy umowy między rządem i amerykańską spółką "Williams" w sprawie sprzedaży akcji "Mažeikiř nafta" są sprzeczne z Konstytucją.

"Dotychczas prezydent nie zrobił nic, aby postanowienie Sądu Konstytucyjnego zostało zrealizowane, żeby umowa była poprawiona lub anulowana" - twierdzi J. Petraitis.

Powód uważa, że w ten sposób prezydent naruszył swą przysięgę, iż będzie wierny Litwie, wykazał stronniczość wobec zagranicznej spółki, jej lobbystów i swą nierzetelność.

("Lietuvos rytas" z 11 09 2002 r.)

Nasz Czas 37 (576)