Włodzimierz Pujsza

Ukazał się najnowszy numer związkowego
czasopisma "Polak na Łotwie"

Po długiej przerwie ukazał się pierwszy w tym roku numer dwumiesięcznika Związku Polaków na Łotwie "Polak na Łotwie". Zapoznać się z tym numerem miałem okazję podczas X Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych.

Zauważmy, że już od dłuższego czasu "Polak na Łotwie" ukazywał się nieregularnie. Przeważnie były to dwa numery w ciągu roku.

Tak było w ciągu minionych dwóch lat, tak się stało i w tym roku. Przyczyny tego są różne, ale nie oto już nawet dziś chodzi. Należy zaznaczyć mimo wszystko pozytywny fakt, a mianowicie, że wreszcie związkowe czasopismo ukazało się. Szkoda tylko, że dopiero we wrześniu, bo na pewno mogło ukazać się i znacznie wcześniej.

Pewne zmiany w redakcji "Polaka na Łotwie" także mają przyczynić się do polepszenia sytuacji z wydawaniem tego jedynego związkowego czasopisma. Nie sposób również nie zauważyć pewnych pozytywnych zmian pod względem treści. W tym ostatnim najnowszym numerze jest szereg ciekawych publikacji, nie zabrakło i akcentów krytycznych. Poza tym jest strona młodzieżowa oraz mnóstwo innych informacji z różnych dziedzin życia Polaków na Łotwie. Chciałoby się nowej redakcji "Polaka na Łotwie" życzyć sukcesów w tworzeniu tego czasopisma i mieć nadzieję, że "Polak na Łotwie" będzie wreszcie ukazywać się systematycznie, czyli zgodnie z nazwą - raz na dwa miesiące, a nie tylko przy okolicznościowych okazjach Świąt Bożego Narodzenia lub kolejnej rocznicy Forum Mediów Polonijnych.

Nasz Czas 37 (576)