Jakie przyczyny wpływają na
"ucieczkę mózgów" z Litwy

Na konferencji, poświęconej "ucieczce mózgów" sugerowano, by polepszać bazę materialną studiów, popierać zdrową konkurencję oraz zmieniać litewską mentalność.

Największą uwagę na konferencji, która odbyła się w poniedziałek w Wilnie, poświęcono problemom przygotowania doktorantów i ich utrzymania na Litwie.

Według danych sondażu, który w sierpniu przeprowadziło centrum badania opinii publicznej i rynku "Vilmorus", czasowo lub na stałe pragnęłoby opuścić Litwę prawie 80 proc. młodych mieszkańców kraju.

Prawie 200 tys., czyli 8 proc. mieszkańców Litwy chciałoby wyemigrować na zawsze. Dwukrotnie więcej takich jest wśród młodzieży. Najwięcej chętnych wyemigrowania jest wśród bezrobotnych - 20 proc.

Wśród wszystkich uczestniczących w sondażu mieszkańców Litwy jest 28 proc. takich, którzy chcą czasowo wyjechać za granicę, aby podjąć pracę lub naukę,

Szczególnie wielu chętnych jest wśród młodzieży - 79 proc. mieszkańców Litwy w wieku do 29 lat chciałoby czasowo lub na stałe wyjechać z kraju.

W ciągu12 lat niepodległości z Litwy wyjechało za granicę i tam pozostało około 120-130 tys. osób.

("Lietuvos rytas" z 11 09 2002 r.)

Nasz Czas 37 (576)