Tydzień w skrócie na Łotwie

Zmniejsza się liczba szkół

W tym roku szkolnym na Łotwie jest o 16 szkół mniej. O tym poinformował kierownik Państwowej Inspekcji ds. Oświaty Z. Grinpauks. Ogółem w Republice Łotewskiej w roku szkolnym 2002/2003 jest 1050 szkół. Wśród nich 41 to szkoły prywatne, natomiast 64-to są szkoły specjalne, a 35 - wieczorowe. Należy jeszcze zaznaczyć, że liczba szkół prywatnych również się zmniejsza.

Z funduszy UE Łotwa może otrzymać 1 mlrd euro

Ministerstwo Finansów RŁ przedstawiło do dyskusji narodowej plan rozwoju Łotwy na lata 2004 - 2006. W tym dokumencie wymienia się pięć priorytetowych dziedzin, które mogą otrzymać finansowanie ze struktur UE. Ta suma może osiągnąć 1 mlrd euro. Ale będzie to możliwe tylko w tym wypadku, jeśli mieszkańcy Łotwy w ogólnonarodowym referendum opowiedzą się za przystąpieniem Łotwy do UE. Uważa się, że po wstąpieniu Łotwy do struktur UE, tempo rozwoju ekonomicznego będzie wzrastało rocznie o 6-8% i pod koniec 2006 r. poziom dobrobytu mieszkańców RŁ osiągnie średnioeuropejski wskaźnik. W przyszłości planuje się tworzyć dobre warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także sprzyjać rozwojowi nauki.

W ciągu tygodnia - ponad 100 pożarów

W ciągu ubiegłego tygodnia na Łotwie zarejestrowano ponad 100 pożarów. Ogółem w tym roku wydarzyło się 1598 pożarów leśnych płonęło 1017 hektarów lasów oraz 1986 hektarów bagien.

Lekarze w Rydze wyjdą na ulice

Ok. 2000 tys. lekarzy ze wszystkich regionów Łotwy 18 września wyjdzie na ulice Rygi, aby zaprotestować przeciwko polityce rządu łotewskiego w dziedzinie służby zdrowia. Lekarze chcą, aby żądania wcześniej strajkujących pracowników służby zdrowia, były spełnione.

Nasz Czas 37 (576)