X Ogólnopolski Turniej
Jednego Wiersza o Laur Plateranki

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, Biuro X Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki, 41 - 200 SOSNOWIEC, ul. Parkowa 1, tel./fax (032) 266 - 45 - 35

Zapraszają do udziału w X Ogólnopolskim Turneju Jednego Wiersza o Laur Plateranki

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy) w terminie do 30 września 2002 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,

41 - 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0-32) 266 - 45 - 35
z dopiskiem na kopercie "X Laur Plateranki".
Strony internetowe wraz z regulaminem i informacjami nt. "Laur Plateranki: http://marcin.and.pl/laur/
Informacje, pytania do organizatorów:
e-mail aur_2lo_plater@wp.pl.
lub michalwalinski@wp.pl.
lub sekretariat szkoły, tel. (0-32) 266 45 35.

Nasz Czas 37 (576)