Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 37 (576)