Włodzimierz Pujsza

Migawki z Forum (1)

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze "NCz" na stronach Łatgalii w dniach 3-9 września br. w Tarnowie, Kielcach i Warszawie odbyło się X Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wzięło w nim udział 150 dziennikarzy z 33 krajów świata. Łotwę natomiast na tym Forum reprezentowali pan Michał Bartuszewicz ("Polak na Łotwie") pan Stanisław Januszkiewicz (dodatek "Słowo Polskie" ukazujący się w Daugavpilsie), p. Romuald Bykowski (czasopismo "Echo Rygi") oraz p. Włodzimierz Pujsza (dział "Łatgalii" we wspólnym bałtyckim tygodniku "Nasz Czas" ukazującym się w Wilnie).

Oficjalne otwarcie Forum nastąpiło w dniu 4 września. W imieniu Senatu RP zainaugurowała go wicemarszałek pani Jolanta Danielak. Zaznaczyła, że obchody rocznic zawsze skłaniają do pewnych refleksji i przemyśleń. Ostatnio w Polsce dokonują się bardzo dynamiczne przemiany. Podkreśliła również, że rola mediów w tym jest bardzo duża. Przypomniała, iż dzień 2 maja został ustanowiony jako Dzień Polonii i Polaka za granicą, odbyła się w tym roku debata polonijna poświęcona Polonii i Polakom za granicą. Przy marszałku Senatu ma powstać Polonijna Rada Konsultacyjna. Wspomniała również o tym, że potrzeby Polaków mieszkających za granicą są wielkie, natomiast możliwości państwa polskiego ogranicza obecna sytuacja gospodarcza Polski. Po wystąpieniu pani wicemarszałek odbyły się jeszcze wystąpienia przedstawicieli rządu RP, władz województwa małopolskiego i miasta Tarnowa. Były także wygłoszone dwa referaty programowe, po czym odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych "Fidelis Polonial 2002", medali X-lecia SEMP oraz nagród konkursowych. Natomiast w drugiej połowie dnia odbyły się dwa bardzo ciekawe seminaria. Pierwszy nt. "Wawel - polski symbol, skarb i energia w Unii Europejskiej" - prowadził red. Zbigniew Święch. Drugie zaś seminarium nt. "Przyjazne media - polskie doświadczenia i dylematy. Kim jest dzisiaj dziennikarz - sługą, sprawozdawcą czy kreatorem?" prowadziła red. Alina Kietrys, członek Zarządu, redaktor naczelny "Radio Gdańsk SA". Pani A. Kietrys powiedziała, że w Polsce tworzy się nowy monopolistyczny rynek mediów. Obecnie 72%-73% polskiej prasy jest w rękach obcych właścicieli. Jak grzyby po deszczu powstają nowe szkoły dziennikarskie, w większości są to szkoły prywatne.

Do pracy przyjmuje się bardzo młodych ludzi za marne pieniądze. Wiele redaktorów oszukuje tych ludzi. Dziennikarz zarabia 2200 zł brutto, natomiast dziennikarze między 45 a 50 rokiem życia mogą zarobić ok. 4000 zł. brutto. Według pani red. A. Kietrys twierdzenie, że "prasa jest czwartą władzą" jest nadużyciem. Jest tyle demokracji, ile chce dać jej właściciel lub wydawca" - stwierdziła pani redaktor. Poza tym pani red. A. Kietrys uważa, iż obecnie dziennikarz w zależności od właściciela jest raczej sługą niż kreatorem.

Ciąg dalszy nastąpi

Na zdjęciu: Stanisław Lis - prezes Zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią w kalifornijskim kapeluszu.

Nasz Czas 37 (576)