Albina Czibele

Poszukuję szefa Biura Prasowego
Związku Polaków na Łotwie

Byłam jedną z delegatek na zjeździe Związku Polaków na Łotwie, który odbył się w lutym br. w Jełgawie. Na zjeździe wybraliśmy na szefa biura prasowego pana Romualda Bykowskiego.

Dowiedziałam się ostatnio, że pan Romuald mieszka na stałe w Warszawie i jest dyrektorem Centrum Kultury Łotewskiej. Od wyborów upłynęło już 6 miesięcy i nie ma żadnej informacji o pracy szefa Biura Prasowego ZPŁ.

Panie Romualdzie, zapraszamy Pana do wypowiedzi na łamach prasy polskojęzycznej, ukazującej się na Łotwie. Czy pan w końcu podejmie się pracy szefa Biura Prasowego ZPŁ, czy pełniąc obowiązki dyrektora Centrum Kultury Łotewskiej w Polsce rezygnuje Pan z powierzonego stanowiska?

Z wyrazami szacunku

Nasz Czas 37 (576)