Nijola Szczerbo

Litewsko - Polskie Seminarium
Agroturystyczne

W dniach 8-14 września odbyło się czwarte Litewsko - Polskie Seminarium Agroturystyczne. 10 września w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Rolniczej w Bialej Wace (rej. wileński) została otwarta sesja naukowa pod hasłem "Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie".

Przed dziesięciu laty Wileńska Pomaturalna Szkoła Rolnicza nawiązała współpracę z Główną Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zawdzięczając tej współpracy wielu studentów z Białej Waki pomyślnie ukończyło wyższe studia w Warszawie, a obecnie jeszcze 50 osób studiuje w Głównej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Także dzięki pomocy warszawskiej uczelni , szkoła w Białej Wace planuje otwarcie nowego kierunku - " Turystyka wiejska"; więc, aby ułatwić nauczanie na tym kierunku obie szkoły od kilku lat przeprowadzają Litewsko - Polskie Seminaria Naukowe.

W otwarciu tegorocznego Seminarium wzięli udział Vytenis Andriukaitis, poseł RP Aleksander Popławski, także mgr. inż. Ryszard Stanisz - dyrektor Wileńskiej Szkoły Rolniczej w Białej Wace, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,prof. dr hab. Tomasz Borecki i wielu innych przedstawicieli Polski i Litwy, którzy wielokrotnie w swych wystąpieniach zaznaczali, że rozwój turystyki wiejskiej to dobry pomysł i ma dobrą perspektywę. Ziemia wileńska jest piękna i bogata, tylko wymaga szacunku , ogromnej pracy i wysiłku. Według rektora SGGW Pana Tomasza Boreckiego nowy kierunek pozwoli odkrywać na nowo gościnność i wielkość ludzi nie tylko na Wileńszczyźnie, ale i poza jej granicami. Podobnego zdania byli i pozostali uczestnicy seminarium, którzy wygłosili referaty na temat turystyki wiejskiej i możliwościach jej rozwoju.

W ramach jubileuszowego Seminarium odbyły się obchody 175. rocznicy śmierci ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego (1739-1827), kanonika, archidiakona wileńskiego, proboszcza parafii turgielskiej, miłośnika nauk, literata, tłumacza, filantropa, mecenasa sztuki, reformatora stosunków włościańskich Rzeczpospolitej Obojga Narodów okresu stanisławowskiego, twórcy Rzeczpospolitej Pawłowskiej. 8 września o godz. 9.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona uroczysta dziękczynna msza św.za dobre uczynki i pracę ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Z tej okazji została wydana książeczka "Z kart historii wsi i postępu w rolnictwie". Zamieszczone są w niej dwie prace: "Życie i działalność księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego - twórcy Rzeczpospolitej Pawłowskiej", której autorem jest Zygmunt Józef Przychodzeń oraz "Ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski w malarstwie Franciszka Smuglewicza" - autorstwa Katarzyny Bogackiej i Z.J. Przychodzeń. Referat o życiu i działalności ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego ukaże się w następnym numerze na łamach"Czasu".

Nasz Czas 37 (576)