Dalia GUDAVIČIUTË

Rosjanie wkraczają na Litwę,
a Litwini do Rosji

Odpowiedzią biznesmenom sąsiedniego kraju - plany filmowców na Wschodzie

Podczas, gdy rosyjskie spółki zaczynają coraz bardziej kontrolować gospodarkę naftową i gazową Litwy, filmowcy naszego kraju wchodzą na mający duże perspektywy rosyjski rynek filmowy.

"Dotychczas Litewska Wytwórnia Filmowa pracowała wyłącznie dla zachodnich wytwórni, z Rosją współpracowano niewiele. Teraz nadszedł czas, aby wrócić wstecz z nową jakością" - powiedział dyrektor wytwórni filmowej Robertas Urbonas.

("Lietuvos rytas" z 29 08 2002 r.)

Nasz Czas 36 (575)