Estonia - raj podatkowy po wejściu do Unii

Obowiązująca obecnie w Polsce stawka podatku dochodowego obciążającego dochody spółek jest wyższa od stosowanych w kilku krajach kandydujących do Unii Europejskiej, znajdujących się na podobnym etapie rozwoju. Należy zwrócić uwagę na przepisy obowiązujące w Estonii. Od 2004 r., kiedy Estonia najprawdopodobniej stanie się członkiem Unii, zasady opodatkowania dochodów spółek obowiązujące w tym kraju będą z pewnością jednymi z najatrakcyjniejszych w całej Unii. W przeciwieństwie do Polski - która przyznała zwolnienia podatkowe jedynie inwestorom w specjalnych strefach ekonomicznych - estońskie zwolnienie od podatku dochodowego ma charakter powszechny i dlatego może być zachowane po wejściu tego państwa do Unii. Dochody spółki estońskiej, jeśli nie zostały podzielone między jej wspólników, w ogóle nie podlegają podatkowi dochodowemu od spółek, opodatkowaniu podlegają dochody przeznaczone do podziału między wspólników spółki. Podatek dochodowy od osób fizycznych wymierzany jest w Estonii według liniowej stawki 26 proc.

Przegląd podatkowy

Nasz Czas 36 (575)