Optymizm z trudem przedostaje się na Litwę

Na podstawie wyników sondaży socjologicznych, przeprowadzonych w lipcu na Litwie, w Polsce, Bułgarii, na Węgrzech i w Rosji, okazało się, że w Europie Wschodniej i Środkowej pesymizm góruje nad optymizmem.

W Bułgarii ponad trzy czwarte miejscowych mieszkańców uważa, że sytuacja gospodarcza w ich kraju jest zła, w tym 40% jest przekonanych, że bardzo zła. W Polsce również trzy czwarte mieszkańców sądzi, że sytuacja jest zła, natomiast trzecia część nie wątpi, że jeszcze się pogorszy.

Na Litwie rezultaty, chociaż nieznacznie, ale są lepsze. Jednak, jak odnotował kierownik spółki "Vilmorus" Vladas Gaidys, oceny stopniowo się poprawiają.

Jak oceniacie obecną sytuację gospodarczą w swym kraju?

( w proc.)

Bułgaria Węgry Litwa Polska Rosja

Bardzo dobra 0,10 0,1 0 1,5

Dobra2,79,4 2,9 2 10

Ani dobra, ani zła17,256,2 34,3 18,844,1

Zła35,922,1 47,3 56,632,5

Bardzo zła40,73,9 14,4 19,57,1

("Veidas", nr 35 z 2002 r.)

Nasz Czas 36 (575)