Tydzień w skrócie na Łotwie

Pierwszoklasistów coraz mniej

W tym roku na Łotwie do pierwszej klasy przyszło 22500 uczniów. Jest to o 2000 mniej niż w ubiegłym roku. Ogółem w Republice Łotewskiej w roku szkolnym 2002/2003 będzie się uczyć 314000 dzieci. Główną przyczyną zmniejszania się liczby dzieci w szkołach jest zła sytuacja demograficzna w państwie łotewskim.

Na Święto Pieśni - 2785864 Ls

Na przeprowadzenie XXIII Ogólnołotewskiego Święta Pieśni wydzielono 2785864 Łs - o czym poinformowała minister kultury Łotwy Karina Petersone. Ministerstwo Kultury RŁ chce zaoszczędzić 31000 Łs włączając do udziału zespoły zawodowe. Poza tym resort kultury zwróci się z prośbą do organizatorów o zmniejszenie opłaty za wynajem pomieszczeń, w zamian proponując możliwość reklamy. To pomoże zaoszczędzić jeszcze 41834 Ls.

Premier Łotwy złożył życzenia

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego premier Republiki Łotewskiej Andris Berzińsz złożył życzenia pedagogom, uczniom i rodzicom. Uczniom życzył, by ich wszystkie zamierzenia i plany w tym roku szkolnym się spełniły, pedagogom zaś, żeby potrafili dzielić się swą wiedzą oraz zainteresować uczniów nauką, a rodzicom życzył cierpliwości i wytrwania.

Nasz Czas 36 (575)