Dyrektor ds. komercji S.A. "Centro kubas" Zygfryd Raczkowski
Ekspert nieruchomości Augustyn Jagusiński

Agencja Nieruchomości Centro kubas

"Zaciągajcie pożyczki na zakup mieszkania - my Wam pomożemy" - twierdzi agencja "Centro kubas"

Spółka akcyjna "Centro kubas" - agencja nieruchomości - na łamach tygodnika "Nasz Czas" jest nowicjuszem, jednakże jest jedną z pierwszych agencji na Litwie, które rozpoczęły działalność w tej dziedzinie. Spółka ma duże doświadczenie w działalności w zakresie nieruchomości. S.A. "Centro kubas" pośredniczy w sprzedaży, kupnie, dzierżawieniu wszelkich nieruchomości. Profesjonalnie i niezależnie dokonuje oceny majątku w przypadkach sprzedaży, ubezpieczenia, zastawienia, wymiany, darowizny, sporów majątkowych, opodatkowania, deklarowania i in., konsultuje we wszystkich kwestiach związanych z nieruchomościami. Agencja obsługuje klientw również w języku polskim. Prócz tego, S.A. "Centro kubas" prowadzi budownictwo domów wielomieszkaniowych. Usługi, jakie świadczy spółka, mogą być szczególnie pożyteczne młodym rodzinom, które obecnie mają doskonałą okazję uzyskania ulgowych komercyjnych kredytów na zakup mieszkania. Można stanowczo twierdzić, że warunki kredytowania mieszkaniowego w bankach na Litwie, uwzględniając tryb załatwiania kredytów, stopę procentowa oraz terminy, są doskonałe. Jednocześnie spółka przedstawia krótki przegląd cen na rynku mieszkaniowym w Wilnie.

Obecnie na rynku pomieszczeń mieszkalnych (mieszkań) notuje się wzrost cen. Ten wzrost warunkuje udzielanie ulgowych pożyczek na mieszkanie oraz obniżenie komercyjnego oprocentowania pożyczek. Większą część oprocentowania ulgowych pożyczek mieszkaniowych bankom kompensuje państwo. Państwo zwykle kompensuje 5-6 proc. rocznych odsetek. Pożyczka mieszkaniowa obecnie jest coraz popularniejszym sposobem nabycia własnego mieszkania. Litewskie banki komercyjne coraz więcej uwagi poświęcają kredytowaniu osób prywatnych. Z każdym rokiem polepszają się warunki na uzyskanie kredytów mieszkaniowych, bowiem obowiązujące obecnie oprocentowanie tych długoterminowych kredytów należy do najniższych. Na przykład, średnie oprocentowanie takiej pożyczki w litach w 1996 roku w bankach komercyjnych kraju wynosiło 21,5 proc., obecnie zaś obniżyło się do 7,5 proc. Kredyty walutowe są jeszcze tańsze - roczne odsetki kształtują się na poziomie 5 - 6 proc.

Według danych, jakie posiadają banki, większość ludzi, zaciągających pożyczki na zakup mieszkania, za te pieniądze nabywa właśnie mieszkania - w roku ubiegłym takich było około 90 proc. Tylko 8 proc. kredytobiorców kupiło domy, jeszcze mniej - zaledwie 2 proc. za pożyczone pieniądze zaczęło budować własne domy.

Rynek pomieszczeń mieszkalnych (mieszkań) można podzielić na dwa segmenty:

1. Mieszkania w nowym budownictwie;
2. Standardowe mieszkania w starszych zabudowaniach.

Mający większe dochody mieszkańcy najczęściej kupują mieszkania w nowych budynkach. Są one droższe od mieszkań w starym budownictwie, ale odpowiadają wszelkim nowoczesnym wymaganiom budowlano-technicznym. W nowych domach najczęściej jest zainstalowany autonomiczny system ogrzewania, co obniża wydatki na eksploatację mieszkania. Z powodu zwiększonego popytu ceny nowych mieszkań, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosły średnio o blisko 6 proc. Obecnie w Wilnie szybko się rozwija budownictwo domów mieszkalnych. Jednakże cieszące się największym popytem mieszkania znajdują się w zakończonych i przekazanych państwowej komisji odbiorczej domach, ponieważ banki udzielają pożyczki na zakup mieszkań wyłącznie w takich domach.

Mieszkania w starym budownictwie najczęściej kupują mieszkańcy o średnich dochodach. Właściciele takich mieszkań (sprzedawcy) szybko dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych i elastycznie reagują na wszystkie zmiany rynku. Z powodu zwiększonego popytu na mieszkania, uwarunkowanego udzielaniem ulgowych pożyczek mieszkaniowych, obniżeniem rocznej stopy procentowej, automatycznie podniosły się ceny mieszkań standardowych. W dzielnicach sypialnych Wilna, w porównaniu z rokiem ubiegłym, ceny mieszkań standardowych wzrosły średnio o blisko 10 proc. Ten skok cen nie jest zbyt dostrzegalny w prestiżowych dzielnicach Wilna: na Starówce, Zwierzyńcu, centrum. Ceny mieszkań w tych dzielnicach są stosunkowo i tak wysokie, dlatego ustabilizowały się w latach ostatnich. (Patrz tabela nr 1)

Dosyć intensywny jest też rynek wynajmu mieszkań. W Wilnie są stale potrzebne mieszkania do wynajęcia studentom, młodym rodzinom, pracownikom z innych miast, którzy otrzymali skierowanie do pracy w Wilnie itp. W nowych dzielnicach mieszkania najczęściej wynajmują obywatele litewscy, gdyż ceny wynajmu są o wiele niższe w porównaniu z prestiżowymi dzielnicami Wilna. W tych dzielnicach ceny wynajmu mieszkań są stosunkowo stabilne i w ostatnim okresie pozostały na tym samym poziomie albo podniosły się nieznacznie. (patrz tabela nr 2)

Na Starówce mieszkania najczęściej wynajmują cudzoziemcy. Przeznaczone obywatelom zagranicznym mieszkania są dobrze wyremontowane, najczęściej z umeblowaniem, wyposażoną kuchnią i łazienką, ze sprzętem gospodarstwa domowego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w tym roku ceny wynajmu takich mieszkań obniżyły się. Miała na to wpływ duża oferta mieszkań, która dotychczas przekracza popyt i zmniejszony fundusz pieniężny firm zagranicznych, przeznaczany na wynajmowanie mieszkania ich pracownikom. Zmusiło to właścicieli mieszkań do znacznego obniżenia cen wynajmu, ponieważ ponoszą oni duże straty z powodu niedostatecznego obsadzenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym, cena wynajmu 1-2-pokojowego mieszkania obniżyła się średnio o blisko 40 proc. Cena wynajmu mieszkania o trzech pokojach zmalała o około 30 proc. Ceny wynajmu mieszkania 4-pokojowego i więcej zmniejszyły sięśrednio o 20 proc. (patrz - tabela nr 2). W najbliższym czasie ceny wynajmu mieszkań nie powinny się zwiększać.

Nasz Czas 36 (575)