CHATA ESTOŃSKA

SETU - etnokonfesyjna grupa pogranicza. Warszawa 2000.

Publikacja ta jest podsumowaniem etnograficznych badań terenowych w Estonii, prowadzonych przez studentów Instytutu Etnologii pod kierunkiem mgr Pawła Ładykowskiego.

"Chata" to seria wydawnicza Instytutu Etnologii.

Nasz Czas 36 (575)