Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 36 (575)