Szkoły nie są gotowe do
nauczania w języku łotewskim

Prawie połowa szkół z rosyjskim językiem nauczania na Łotwie nie jest gotowa, aby od 1 września 2004 r. zgodnie z nową ustawą przejść w szkole średniej do nauczania tylko w języku łotewskim. Według ostatnich badań tak uważa 46% dyrektorów szkół, 51% - nauczycieli, 38% - rodziców i 15% uczniów. Autorzy badań zalecają, aby w tych szkołach średnich, które nie będą gotowe do przejścia do procesu nauczania w języku łotewskim - przedłużyć termin, a nauczanie w jęz. łotewskim rozpocząć tylko w tych szkołach, które będą ku temu gotowe.

Nasz Czas 36 (575)