X Światowe Forum Mediów Polonijnych

W Tarnowie w dniach 3-9 września odbyło się X Jubileuszowe Światowe Forum Mediów Polonijnych. Na jubileusz Forum zjechało się w tym roku 150 dziennikarzy z 33 krajów świata.

Oficjalne otwarcie Forum nastąpiło w dniu 4 września br. Uroczystość zainaugurowała wicemarszałek Senatu RP pani Jolanta Danielak. Następnie odbyły się wystąpienia przedstawicieli Rządu RP, władz województwa małopolskiego i miasta Tarnowa. Nieco później miało miejsce wręczenie odznaczeń państwowych, nagród Fidelis Polonial'2002, medali 10-lecia Światowego Forum Mediów Polonijnych, a także podsumowanie X Międzynarodowego Konkursu Literackiego "Powroty do źródeł" oraz konkursu na najlepszy reportaż z IX Światowego Forum Mediów Polonijnych. Wieczorem tego samego dnia odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, podczas której wyświetlono film "10 lat Forum w obiektywie Telewizji Polskiej", otwarto również wystawę fotograficzną "10 lat Forum w służbie Polonii i Macierzy". Uczestnicy Forum mieli okazję także obejrzeć spektakl kabaretowy "Lis ogrodnika". Po spektaklu odbył się bal.

Po dwóch dniach pobytu w Tarnowie uczestnicy Forum (5 września) udali się do Kielc, gdzie w ciągu 4 dni dziennikarze prasowi i telewizyjni poznawali piękno i uroki ziemi świętokrzyskiej. Już w pierwszym dniu swego pobytu w województwie świętokrzyskim zwiedzili X Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego oraz w Kieleckim Centrum Kultury obejrzeli koncert galowy "10 lat Kielc - miasta targowego".

W czasie tegorocznego Forum bardzo dużo uwagi poświęcono integracji Polski z UE. Odbył się Meeting Proeuropejski: Media - Europa'2002 pod honorowym patronatem Dariusza Szymczychy, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Były wygłoszone referaty programowe dotyczące wejścia Polski do UE, a także 4 sesje na ten temat oraz dyskusja przy okrągłym stole p. t. "Zyski, straty i nadzieje członkostwa Polski w UE". W przedostatnim dniu Forum jego uczestnicy zwiedzili Sandomierz i skansen wsi kieleckiej w Tokarni, natomiast w ostatnim dniu spotkali się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem RP Panem Aleksandrem Kwaśniewskim. Szczegółowa relacja z X Jubileuszowego Forum Mediów Polonijnych ukaże się w następnych numerach "NCz" na łamach "Łatgalii".
W. P.

Nasz Czas 36 (575)