Albina Czibele

W kolejną rocznicę tragicznej daty

23 sierpnia br. minęła 63. rocznica podpisania zbrodniczego paktu Mołotow - Ribbentrop.

W tym dniu Klub Osób Represjonowanych w Daugavpilsie pod przewodnictwem prezesa Aleksandra Walumsa zgromadził swoich członków, by potępić zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości oraz żądać od Rosji odszkodowania za krzywdy i straty poniesionego wskutek pogwałcenia traktatów pokojowych o nieagresji.

Według statutu Trybunału Norymberskiego a szczególnie Konwencji z 26 listopada 1968 r. o niestosowaniu przedawnień wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, mamy prawo domagać się i wnieść oskarżenie do Trybunału Międzynarodowego.

Komentując te tragiczne wydarzenia z 1939 r., wiceprezes Klubu pan Foma Morozow powiedział między innymi, że gwarantem niepodległości państw bałtyckich w tym i Łotwy jest Polska. O tym trzeba wiedzieć i pamiętać. Trzeba docenić również zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną w 1920 r. i zmuszenie Stalina do podpisania traktatu pokojowego, a zbrodnia katyńska - to zemsta Stalina za porażkę w wojnie polsko - bolszewickiej.

Na zakończenie przyjęto rezolucję wiecu, odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem ofiar terroru komunistycznego oraz modlitwa i pieśni patriotyczne w języku polskim (na prośbę uczestników wiecu).

Do Klubu Osób Represjonowanych należą ludzie różnych narodowości - byli więźniowie obozów stalinowskich. Łączy ich tragiczna przeszłość okresu wojennego.

Nasz Czas 36 (575)