Cytat

Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP w wywiadzie dla Radia Zet:

Leszek Balcerowicz często powołuje się na przykład Stanów Zjednoczonych. Mówi, że Reagan obniżył podatki i nastąpił wzrost gospodarczy, powstało więcej miejsc pracy itd.

Chcę powiedzieć, że kiedyś Leszek Balcerowicz mówił również o Estonii, potem przestał, bo w Estonii doszła do władzy partia, która zanegowała to, co wychwalał Balcerowicz.

Nasz Czas 36 (575)