Tablice upamiętniające nauczycieli
i działaczy społecznych

Na cmentarzu katolickim w Daugavpilsie trwają prace końcowe nad ustanowieniem tablic pamiątkowych upamiętniających działalność nauczycieli i działaczy społecznych, którzy zakładali fundamenty polskości w naszym mieście, niejednokrotnie przypłacając za to swoim własnym życiem. Ogółem będzie ustawionych 18 tablic - dwie duże (50x80), cztery (30x40) oraz dwanaście (25x30).

Już od 1993 roku działaczka społeczna na rzecz polskości w Daugavpilsie, obecnie prezes Towarzystwa Historycznego "Inflanty" pani Halina Szakiel zadbała o to, aby przyszłym pokoleniom Polaków tu mieszkających pozostała pamięć o nauczycielach i zasłużonych w przeszłości działaczach społecznych z Daugavpilsu.

Później, w roku 1999, zawdzięczając Ambasadzie RP w Rydze, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa te sprawy ruszyły z martwego punktu. Obecnie zostało już bardzo niewiele i wkrótce wszystkie pamiątkowe tablice zostaną ustawione. Ich uroczyste wyświęcenie ma odbyć się 20 września br. przy udziale władz miejskich Ambasady RP w Rydze i władz Związku Polaków naŁotwie. Inf. wł.

Nasz Czas 35 (574)