Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 35 (574)