Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

W uroczystej atmosferze 2 września br. w Daugavpilskiej Polskiej Szkole Średniej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Jak co roku, zgodnie z tradycją, uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Wśród gości byli obecni między innymi I sekretarz Ambasady RP w Rydze pan Marcin Knapp, posłanka na Sejm Republiki Łotewskiej pani Wanda Kiezik, prezes Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ "Promień" pan Ryszard Stankiewicz.

Na początku wszystkich pobłogosławił ksiądz kapelan Edward Woronecki. W swoim krótkim przemówieniu zaznaczył, że na pierwszym miejscu zawsze powinien być człowiek. Później głos zabrała dyrektor polskiej szkoły pani Gertruda Grave. Powiedziała, że szkoła zaczyna już 12 rok swej działalności. W tym roku szkolnym do pierwszej klasy przyszły 32 osoby, do 10 klasy - 31. Pani dyrektor zaznaczyła, że w tym roku na studia wyższe do Polski wyjechało 5 osób, natomiast 3 osoby będą się kształcić na Łotwie. G. Grave podkreśliła, że 70% maturzystów po ukończeniu polskiej szkoły kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. A więc stąd wniosek, że polska szkoła rośnie i rozwija się. W tym roku szkolnym ponad 200 dzieci skorzystało z różnych form wypoczynku. Pani G. Grave oznajmiła, że w tym roku szkoła będzie mieć swoje imię. Po długich dyskusjach zdecydowano, że będzie to imię upamiętniające bohaterów kampanii łatgalskiej lat 1919 - 1920. Pani dyrektor podziękowała również wszystkim, którzy okazali pomoc szkole i życzyła udanego roku szkolnego.

Następnie głos zabrał I sekretarz Ambasady RP w Rydze pan M. Knapp. Powiedział, że cieszy go fakt, iż wiele osób po skończeniu tej szkoły kontynuuje naukę oraz to, że szkoła z każdym rokiem rośnie i rozwija się. Polska nie zapomina o potrzebach swoich rodaków na Wschodzie, przysyła tutaj swoich nauczycieli, pomaga na różne inne sposoby. Na koniec życzył wszystkim pomyślnego roku szkolnego i podkreślił, że naszą Macierzą jest Polska, a Ojczyzną zaś Łotwa.

Posłanka na Sejm RŁ pani W. Kiezik w swoim wystąpieniu życzyła szczęśliwego, radosnego i wesołego roku szkolnego. Cieszy ją również fakt rozwoju polskich szkół na Łotwie, ponieważ wkrótce będzie nowy gmach polskiej szkoły w Krasławiu, zaczęła się rozbudowa szkoły im. I. Kozakiewicz w Rydze. Pani W. Kiezik podziękowała za współpracę i okazywaną pomoc Ambasadzie RR w Rydze, "Wspólnocie Polskiej". Prezes "Promienia" pan R. Stankiewicz zauważył, że jest to dzień trochę smutny, ale jednocześnie i bardzo radosny, ponieważ wszyscy znowu spotykają się razem. A w jedności jest nasza siła! Wszystkim uczniom, pedagogom i rodzicom złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Przygotował Włodzimierz Pujsza

Nasz Czas 35 (574)