Pracują w rolnictwie

(proc. wszystkich pracujących)

Litwa 19

Grecja 7

Portugalia 12,6

Irlandia 8,6

Hiszpania 7,4

Finlandia 6,4

Austria 6,2

Włochy 5,4

Francja 4,3

Dania 3,3

Holandia 3,2

Szwecja 3

Niemcy 2,9

Belgia 2,4

Luksemburg 2

W. Brytania 1,6

Taki są dane porównawcze 1999 r. W końcu roku ubiegłego w dziedzinie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa pracowało blisko 178 proc. mieszkańców Litwy W ciągu 2001 roku liczba pracujących w tej dziedzinie zmniejszyła się o blisko 16 tys. - do 262,4 tys., jednakże w kontekście państw europejskich Litwa jest nadal krajem rolniczym.
("Veidas", nr 16z 2002 r.)

Nasz Czas 35 (574)