Honorata Szocik,
Robert Mickiewicz

Inauguracja roku szkolnego w szkołach
rejonu wileńskiego i Wilna

Jak jeden dzień minęły wakacje letnie. Już od poniedziałku, 2- go września, rozpoczął się kolejny rok szkolny dla uczniów, dla studentów zaś rok akademicki.

W rejonie wileńskim do szkół przyszło około 500 pierwszoklasistów. Jednak w przyszłym roku liczba ta może się nieco zmniejszyć. Już teraz w niektórych szkołach polskich, np. w Suderwie, Mejszagole, Duksztach i innych, do klas pierwszych przyszło po 5 - 12 osób, podczas gdy szkołę opuściło 10 - 20 absolwentów. W niektórych szkołach są też zerówki, np. do szkoły w Suderwie przyszło do zerówki 10 osób.

Jak zapewnia kierownictwo Wydziału Oświaty Rejonu Wileńskiego - żadna szkoła nie będzie zamknięta. Poza tym w ciągu dwóch lat nie będzie się zmieniał tryb składania egzaminów maturalnych. W życie również weszło nauczanie profilowane.

W rejonie wileńskim jest również problem z dziećmi z rodzin asocjalnych, którzy nie uczęszczają do szkoły, jednak pracownicy wydziału oświaty i szkół będą się starać, aby liczba tych dzieci była jak najmniejsza. Jak to się uda czas pokaże.

Po feriach niektóre szkoły zostały odremontowane, w niektórych prace wykończeniowe jeszcze trwają. W tym roku najwięcej pracy było przy remoncie dachów budynków szkolnych. W roku przyszłym planowane są również remonty niektórych szkół. Swą pomoc obiecała Polska, a 30 % wydatków planuje opłacić samorząd.

***

Niezwykle uroczyście otwarcie roku szkolnego odbyło się w Czarnoborskiej Szkole Średniej. Po krótkim zebraniu, polączonym z występami uczniów, rodzice, nauczyciele i uczniowie wraz z dwudziestką pierwszaków udali sie do odradzającego się kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na mszę św., którą odprawił ks. Józef Narkun.

***

W Bujwidzkiej Szkole Średniej uznanej za wyniki pracy w 2000/2001 roku szkolnym za jedną z najlepszych w rejonie, 160 uczniów, w tym 11 pierwszaków równie uroczyście rozpoczęło rok szkolny. Dzięki pomocy Polonii z USA i Anglii szkoła ma świetnie wyposażone gabinety informatyki i jęz. polskiego. Obecny na otwarciu R. Maciejkianiec przekazał na potrzeby szkoły środki zebrane przez rodaków z Trójmiasta.

***

Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w polsko - rosyjskiej Grzegorzewskiej Szkole Średniej miała szczególny akcent. Szkoła w tym roku obchodzi swe 75 - lecie. Jak mówił podczas uroczystości dyrektor szkoły Antoni Miłto - za te ładne kilkadziesiąt lat szkoła osiągnęła całkiem niezłe wyniki. Jednym z najważniejszych jest bez wątpienia wysoki procent wśród absolwentów wstępujących na wyższe uczelnie. Jest to najlepsza reklama dla każdej szkoły. Więc nic dziwnego, że w warunkach niżu demograficznego i ostrej konkurencji ze szkołą litewską, w tym roku do klas pierwszych stawiło się 30 uczni.

Nasz Czas 35 (574)