Powstaje film dokumentalny
"Polski obszar warowny z okresu
międzywojennego w Wilnie"

Przeznaczenie i cel filmu: polepszyć wizerunek architektoniczny m. Wilna, uwypuklić i szerzej wykorzystać swoistość urbanistyczną Starówki, pogłębiać informacje o wartościach przyrody i kultury Wilna, integrować dziedzictwo kulturowe z programami i marszrutami międzynarodowej oraz wewnętrznej wyspecjalizowanej, jak też poznawczej turystyki.

Zapoznać widzów z pozostałymi z lat trzydziestych XX wieku w Wilnie, budowanymi przez Polaków umocnieniami obronnymi przed ewentualną napaścią Rosji Sowieckiej. Dziś nie jest dobrze znana ich nieprzemijająca, architektoniczna oraz historyczna wartość. Uważa się, że nakręcony artystycznie i podany obiektywnie film dokumentalny przyśpieszyłby ten proces: wciągnięcie ich na listę dziedzictwa dóbr kultury i dostosowanie do potrzeb współczesnych, pozwoliłoby odpowiednio ocenić zachowane fortyfikacje.

Ponieważ nie ma wystarczających materiałów o tym przedwojennym polskim obszarze warownym w Wilnie, więc poszukujemy osoby, posiadające archiwalne zdjęcia lub artykuły z ówczesnej prasy, które pracowały przy budowie fortyfikacji, służyły w wojsku polskim, jak też osoby, które mają o tym informację oraz chcą przyczynić się do powstania scenariusza i filmu. Prosimy te osoby, aby zechciały przekazać nam te informacje.

Dziękujemy z góry za udostępnioną informację i pomoc oraz cieszymy się, że Państwo pomogą w uwiecznieniu historycznego zabytku wojskowości polskiej na Wileńszczyźnie.

Z szacunkiem w imieniu realizatorów
filmu Gerimantas Statinis

Tel. (822) 69 51 93, komórkowy 8 683 69724
E-mail: gerimantaskelionesltv@centras.lt

Nasz Czas 35 (574)