Robert Mickiewicz

Rozpoczął się rok szkolny
AD 2002-2003

W tym roku rozpoczęcie roku szkolnego przesunięto na dzień 2 września. Ale mimo że ta decyzja władz nieco naruszyła tradycję to święta nie zepsuła. Pierwszy dzwonek przebrzmiał 2 września dla 885 tys. uczniów i studentów na całej Litwie, przedłużając tym samym o jeden dzień letnie wakacje.

Rok szkolny na Ziemi Wileńskiej rozpoczął się także dla około 22 000 uczniów, pobierających naukę w języku polskim. Wedle danych Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, po raz pierwszy dzwonek szkolny przebrzmiał w tym roku dla 1400 pierwszaków, którzy podejmą naukę w swym języku ojczystym - polskim. Jest to o 40 dzieci więcej niż w roku ubiegłym. Na tle niżu demograficznego w Republice Litewskiej, gdy w skali całego kraju, w tym roku, wedle wstępnych danych liczba pierwszoklasistów zmniejszyła się o 1500 uczni - taki wynik w szkołach polskich, oczywiście nie może nie cieszyć.

Zwiększenie liczby uczniów w polskich klasach pierwszych świadczy o tym, że rodzice mimo nieżyczliwej propagandy, widzą perspektywę dla swych dzieci po skończeniu szkoły w jęz. ojczystym. Tym bardziej, że szybkie członkostwo Litwy w Unii Europejskiej i zniknięcie zachodniej granicy Litwy, da większe szanse absolwentom szkół z polskim językiem wykładowym, który jest ojczystym językiem 50 milionów ludzi.

Jak powiedział dla "Naszego Czasu" prezes Polskiej Macierzy Szkolnej J. Kwiatkowski - sieć szkół polskich raczej zachowa w tym roku swój obecny kształt. Pewne zmiany zajdą jedynie w Wilnie. Szkoła Średnia im. Jana Pawła II będzie podzielona na dwie szkoły podstawową i średnią. Obie szkoły zachowają imię naszego wielkiego rodaka. W perspektywie - Szkoła Średnia im. Jana Pawła II będzie ubiegała się o status gimnazjum.

Polskie przedszkole "Szaltinëlis" w Naujininkai (Nowy Świat), w tym roku otrzymało status szkoły - przedszkola. Do nowo powstałej szkoły - przedszkola zostaną przeprowadzone klasy początkowe z gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Jak i w latach poprzednich wszyscy uczniowie polskich klas pierwszych na Litwie otrzymali w darze od Rzeczypospolitej Polskiej "wyprawę pierwszaka": tornister, zeszyty, ołówki, linijki, temperówki i inne niezbędne do nauki rzeczy.

Na zdjęciu: Gimnazjum im. A. Mickiewicza, 4bG

Fot. Bronisława Kondratowicz

Nasz Czas 35 (574)