Irena Tarasewicz

Kurs tradycji i kultury polskiej
z elementami tańca, w Lublinie

W dniach 28 lipca - 10 sierpnia odbył się powyżej wymieniony, ciekawy kurs, zorganizowany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie. Uczestniczyło w nim 31 przedstawicieli Polonii z Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Węgier, Czech i Niemiec.

Każdego uczestnika kursu serdecznie witał kierownik p. Jacek Szpunar i opiekuńczo patronował do wyjazdu. Dwa tygodnie intensywnych zajęć rozpoczynających się o ósmej rano i kończących się często po dwudziestej drugiej nie były uciążliwe, a raczej angażowały i zachęcały do tworzenia i realizacji ciekawych pomysłów.

Pierwsze zajęcie integracyjno - zapoznawcze, pod kierownictwem p. Małgorzaty Małyskiej, poprzez zabawę bardziej zbliżyło uczestników kursu i stworzyło wspaniałą atmosferę.

I tak się rozpoczęło ... Na początku zapoznanie się z Lublinem poprzez zwiedzanie Starówki wraz z oglądaniem panoramy miasta z Wieży Trynitarskiej oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Natomiast wieczorem, na przeciągu całego pobytu, po dwudziestej świetlica rozbrzmiewała śpiewem piosenek polskich przy akompaniamencie pana Janusza Lawgmina.

Kolejnego dnia, wg ustalonego porządku, każda grupa miała po dwie godziny zajęć z polskiego tańca narodowego (Kierownik p. Janusz Litko i akompaniament p. Ludwika Piłata). Musieliśmy opanować do wyboru dwa z pięciu ludowe tańce, a właściwie: polonez w wykonaniu pierwszej grupy i krakowiak zaprezentowany przez drugą grupę. Z techniką śpiewu ludowego zapoznała Monika Mamińska, natomiast Janusz Lawgmin dodatkowo uczył pieśni ludowych i piosenek dziecięcych. Przedstawiciele wydawnictw "Demart" i "Young Digital Poland" zapoznali z nowymi podręcznikami i programami multimedialnymi dla szkół początkowych, podstawowych i gimnazjów w Polsce. Pierwsze wydawnictwo ofiarowało gratisowe pozycje, drugie - dysk CD-ROM z nagraniem lekcji pokazowych.

Pani Ewa Darwicz na swych zajęciach z kształcenia językowego wzbogacała zasób słowny i doskonaliła mowę poprzez zajęcia praktyczne.

W ciągu dwu dni z pomysłu Leszka Gęca zostało przygotowane widowisko sobótkowe, które świetnie wypadło w Ogrodzie Botanicznym UMSC-esu.

We czwartki, czas po kolacji spędzaliśmy w kinie "Bajka", gdzie oglądaliśmy: "Duże zwierzę" w reż. Jerzego Stuhra oraz "Pragnienie miłości", film o życiu Chopina. W sobotę odbył się występ - prezentacja tańców narodowych krajów zamieszkania, natomiast w niedzielę - wycieczka do prześlicznego miasta nad Wisłą Kazimierza Dolnego i uzdrowiska Nałęczów.

Ostatni tydzień kursu - to przygotowanie pięknych szkolnych widowisk z Jadwigą i Bogdanem Lipińskimi pt. "Podaruję mamie kosz wiosny" oraz "Wigilia polska" wraz z pomysłową scenografią Leszka Gęca.

Nie zabrakło też tradycyjnych zabaw dziecięcych pod kierownictwem Anny Michalec oraz wykladów o roli współczesnego tańca podczas nauki katechezy wg wskazówek Justyny Wójcik. Natomiast z folklorem polskim, a szczególnie Lubelszczyzny zapoznał Jan Adamowski. Na kolejnym spotkaniu z redaktorem wydawnictwa "Rota" p. Józefem Adamskim, każdy z uczestników otrzymał dary z Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie" w postaci pomocy dydaktycznych i nowego kwartalnika.

Intensywny kurs szybko dobiegł końca, a wraz z nim i pobyt w Lublinie, ale finał był wspaniały, ponieważ w przeddzień wyjazdu uczestnicy zaprezentowali swe zdobyte umiejętności w przedstawieniach o Dniu Matki i o Wigilii oraz podczas wykonania poloneza, krakowiaka i tańców narodowych.

Ostatni wieczór - pożegnalna kolacja, wręczenie zaświadczeń o zakończonym kursie i piosenki z pląsami na długo pozostaną w pamięci każdego uczestnika.

Za otrzymaną wiedzę serdecznie dziękujemy wszystkim prowadzącym zajęcia, a szczególnie kierownikowi kursu Jackowi Szpunarowi jak też Macierzy Szkolnej na Litwie za możliwość udziału w tak ciekawej imprezie.

Na zdjęciach: Migawki z kursu w Lublinie

Fot. autor

Nasz Czas 34 (573)