Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Antanas Valionis,

minister spraw zagranicznych Litwy, chociaż z opóźnieniem, ale oświadczył, że działania Francuzów przeciwko litewskiemu kolarzowi Raimundasowi Rumszy i jego małżonce Edycie szkodzą litewsko-francuskim stosunkom. Takie oświadczenie minister przekazał przedstawicielowi francuskiej Ambasady Oliwje Popara. "Sprawa E. Rumđienë rozstrzyga się w nietaktowny sposób i szkodzi wizerunkowi Francji wświadomości mieszkańców Litwy" - uważa Valionis.Aloizas Tarvydas,

dyrektor Centrum Wystawowego "Litexpo". Centrum w pierwszym półroczu b. r. zorganizowało o 11 wystaw więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W wystawach "Litexpo" brało udział 2247 firm. Wystawy obejrzało 273 tys. osób.

Artűras Paulauskas,

przewodniczący Sejmu, razem z trzema swoimi zastępcami głosował za to, żeby w przyszłym roku na utrzymanie parlamentu wydzielono 12 mln Lt więcej niż w roku bieżącym. Planuje się, że wydatki na utrzymanie Sejmu w przyszłym roku wyniosą 66,5 mln Lt. Opozycja krytycznie ocenia rosnący "apetyt" parlamentu, zaznaczając, że Sejm, nawet nie szuka sposobów zaoszczędzania środków finansowych. Podkreśla się,że w przyszłym roku fundusz płatniczy Sejmu zwiększy się o 6 mln Lt.

Nasz Czas 34 (573)