W skrócie

Chór "Promień" w Pasiene

W połowie sierpnia br. chór "Promień" wziął udział w Festiwalu Muzyki Sakralnej, który odbył się w Pasiene w Łatgalii. Wyjazd chóru do Pasiene sfinansowała Ambasada RP w Rydze.

Chór młodzieżowy "Dyneburg" w Indrze

Chór młodzieżowy "Dyneburg" 24 sierpnia br. uczestniczył w III Muzycznym Festiwalu Kultur Mniejszości Narodowych "Łatgalski wieniec", który odbył się na pograniczu łotewsko - białoruskim w Indrze.

Nasz Czas 34 (573)