Tydzień w skrócie na Łotwie

Liczba mieszkańców Łotwy nadal się zmniejsza

W ciągu 6 miesięcy tego roku ludność Łotwy zmniejszyła się o 10 tysięcy mieszkańców. Według CUS Republiki Łotewskiej liczba mieszkańców spadła z 2346 mln do 2336 mln. W pierwszym półroczu br. na Łotwie urodziło się 9990 noworodków natomiast zmarło 16910 osób. W obu przypadkach jest to gorszy wskaźnik w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Najniższa jest liczba urodzeń w Daugavpilsie, Jurmale i powiecie bałwskim. Natomiast wyjechało z Łotwy na stałe w tym półroczu prawie 3000 osób, to jest prawie dwa i pół raza więcej niż przyjechało. Łotwa jest liderem, jeśli chodzi o zmniejszanie liczby ludności, wśród krajów bałtyckich.

Rośnie liczba zwolenników wstąpienia Łotwy do NATO

W lipcu wzrosło poparcie dla wstąpienia Łotwy do Paktu Północnoatlantyckiego. Świadczą o tym ostatnie badania przeprowadzone przez firmę "Łatvijas Fakti". Według tych badań w lipcu za wstąpieniem Łotwy do NATO opowiadało się 66,1% respondentów. Natomiast jeszcze w marcu br. takich zwolenników było 63,9%. Głównym argumentem tych, którzy opowiadają się za przystąpieniem RŁ do NATO jest troska o bezpieczeństwo kraju. Jeśli chodzi o przeciwników wstąpienia Łotwy do NATO, to w lipcu było ich 26,6%.

Państwowy dług Łotwy wyrósł do 13,2 mln łatów

Państwowy dług Łotwy za 7 miesięcy b.r. wzrósł do 13,2 mln łatów i wyniósł na koniec lipca 726,14 mln łatów. Wewnętrzny dług zwiększył się do 9,171 mln łatów a zewnętrzny do 3,5 mln łatów. Natomiast ogólny dług zewnętrzny wynosi obecnie 460,43 mln łatów.

W następnym roku liczba użytkowników telefonów komórkowych na Łotwie osiągnie 1 mln

Asocjacja handlowców telefonami komórkowymi na Łotwie prognozuje, że na początku roku 2003 posiadaczami telefonów komórkowych w Republice Łotewskiej będzie 1 mln osób. Liczba abonentów seci komórkowej LMT wzrosła do 100 tysięcy osób, natomiast ogólna liczba posiadaczy telefonów komórkowych w pierwszym kwartale br. wyniosła 717,225 osób.

Nasz Czas 34 (573)