Tydzień w skrócie

Rocznica

23 sierpnia na Litwie obchodzono 63 rocznicę podpisania paktu pomiędzy sowiecką Rosją i hitlerowskimi Niemcami, zwanym paktem Ribbentrop - Mołotow. Umowa ta posłużyła podłożem do 50 - letniej okupacji Litwy przez Związek Sowiecki. Tegoż dnia obchodzono 15 - lecie pierwszego antysowieckiego wiecu pod pomnikiem A. Mickiewicza w Wilnie.

Emerytury

Generalny dyrektor Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "Sodra" D. Prevelis oświadczył, że w wyniku polepszenia się sytuacji finansowej "Sodry" jeszcze w tym roku postanowiono zwiększyć emeryturę bazową do 147 Lt.

Wzrost

Ministerstwo Gospodarki podało wyniki rozwoju gospodarczego Litwy w pierwszym półroczu b. r. Jak wynika z tych danych gospodarka państwa nadal na tendencje wzrostowe, chociaż niektóre wskaźniki są nieco niższe od ubiegłorocznych.

Tanieje

W pierwszym półroczu b. r. ceny konsumpcyjne na Litwie zmniejszyły się o 0,7 proc. Najbardziej staniały żywność i napoje bezalkoholowe - 3,4 proc, odzież i obuwie - 2,8 oraz usługi łączności - 3,9.

Kara śmierci

Rząd RL zwrócił się do prezydenta z prośbą, aby ten zwrócił się do Sejmu o ratyfikację Trzynastego Protokołu Konwencji Ochrony Podstawowych Praw Człowieka. Protokół ten usuwa wszelkie możliwości wykonania kary śmierci, nawet podczas działań wojennych.

Kandydatka

Nowa małżonka premiera rządu RL Algirdasa Brazauskasa - Krystyna, oficjalnie wyraziła swą zgodę na udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Premierowa ma zamiar ubiegać się o mandat radnej miasta Wilna z ramienia kierowanej przez męża Socjaldemokratycznej Partii Litwy.

Protest

Grupa rolników z Suwalkii w pieszym marszu dotarła do Wilna, gdzie wręczyła najwyższym dostojnikom państwa żądania ratowania litewskiego rolnictwa.

Spłonął

W Połądze spłonął Kurchauz - jeden z symboli tego nadmorskiego uzdrowiska, zbudowany w XIX wieku przez rodzinę Tyszkiewiczów.

Do dymisji

Wiceprzewodniczący Sejmu RL V. Andriukaitis zaproponował podanie się do dymisji dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy M. Laurinkusowi za niedopilnowanie zawarcia tajnej umowy po między amerykańskim koncernem "Williams" i rosyjskim "Jukos" o sprzedarzy rafinerii naftowej w Możejkach. Prezydent V. Adamkus i przewodniczący Sejmu A. Paulauskas stanęli w obronie szefa bezpieki.

Podziękowanie

Ambasada Czech w Wilnie złożyła podziękowanie władzom i mieszkańcom Litwy za pomoc i solidarność w ciężkiej dla Republiki Czech chwili. Rząd Litwy przeznaczył 50 tys. Lt z rezerwy na finansowanie pomocy dotkniętym powodzią Czechom.

Nasz Czas 34 (573)