Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 34 (573)