Prośba Czeczenów

We czwartek o azyl polityczny na Litwie poprosili czterej obywatele Rosji.

Jako pierwszy do komisariatu policji transportowej m. Kowna zwrócił się 17-letni obywatel Rosji M. C. Sz., który oświadczył, że rano we czwartek wyskoczył z tranzytowego pociągu pasażerskiego Kaliningrad- Moskwa razem z trzema jeszcze obywatelami rosyjskimi - 55-letnim M. Sz., 14-letnim M. Sz. i 22-letnim B. B.

Wszyscy obywatele Rosji, którzy wyskoczyli z pociągu, są Czeczenami. Zostaną oni odwiezieni do Centrum Rejestracji Cudzoziemców (CRC) w Podbrodziu. Będą tu przebywali do rozpatrzenia ich prośby o udzielenie tymczasowego azylu terytorialnego.

("Lietuvos rytas" z 17 08 2002 r.)

Nasz Czas 34 (573)