Pozdrowienie z okazji 1 września

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z tej tak uroczystej i doniosłej okazji Redakcja "Łatgalii" składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pedagogom i uczniom polskich szkół na Łotwie. Życzymy, aby ten nowy rok szkolny był pomyślny dla uczniów, a nauczycielom przyniósł jak najwięcej satysfakcji i osiągnięć w ich niełatwej pracy.

Nasz Czas 34 (573)