Politycy liczą na pomoc sponsorów

Litewski Związek Centrum (LZC) i poseł na Sejm liberał Algimantas Matulevičius jako pierwsi zwrócili się do Głównej Komisji Wyborczej z prośbą o wydanie kart do rejestracji pomocy finansowej na kampanię wyborczą oraz zaświadczeń do otwarcia specjalnych rachunków bankowych.

Po ogłoszeniu początku kampanii politycznej, kandydaci na prezydenta, pretendenci do kandydatur albo partie powinni rejestrować otrzymywane datki, przekraczające 100 litów oraz ofiarodawców. Wydatki na kampanię mogą być pokrywane wyłącznie ze specjalnych rachunków bankowych partii lub kandydatów.

Za początek kampanii politycznej uważa się datę, kiedy oficjalnie zostanie wyznaczony dzień wyborów

Parlament datę wyborów prezydenckich ogłosił 6 czerwca, natomiast wyborów do rad samorządowych - 5 lipca. Wspólne wybory odbędą się 22 grudnia.

("Lietuvos rytas" z 11 07 2002 r.)

Nasz Czas 33 (572)