Tydzień w skrócie

Emerytury

Motywując ciężką sytuację budżetową Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "Sodra" Rząd RL odrzucił projekt poprawki do ustawy emerytalnej, za którym podpisało się 57 tys. mieszkańców Litwy, która zakładała zmniejszenie wieku emerytalnego - do 55 lat kobietom i do 60 mężczyznom.

Budżet

rządowy Komitet Strategicznego Planowania omówił budżety państwa i samorządów na rok 2003. W roku przyszłym planuje się, że dochody państwa wzrosną o 4 proc. Wydatki wzrosną jeszcze więcej, ponieważ bierze się pod uwagę nieduży deficyt budżetu.

Rolnicy

Drobni rolnicy z Suwalszczyzny żądają zwiększenia cen skupu mleka i rozliczenia się za już sprzedaną produkcję, przeprowadzenia interwencyjnego skupu mleka i mięsa, zwiększenia minimalnej wypłaty i emerytur, zwrotu rublowych wkładów oszczędnościowych, zmniejszenia taryfy za usługi komunalne, subsydiowania eksportu produktów rolnych. Do końca sierpnia planuje się zorganizować 16 rolniczych akcji protestu.

Autobusy

Ministerstwo Oświaty i Nauki podpisało umowę o zakupie kolejnych 29 nowych autobusów szkolnych "Mercedes Benc Sprinter 308". Cena jednego autobusu wynosi 92,1 tys. Lt.

Mieszkania

Rząd przeznaczył 1,5 mln Lt na zakup mieszkań, powracającym na Litwę byłym więźniom politycznym i członkom ich rodzin.

Sejm

Zarząd Sejmu RL zatwierdził przyszłoroczny budżet parlamentu. W porównaniu z rokiem bieżącym wydatki Sejmu wzrosną z 54 mln Lt do 66,5 mln Lt.

Zmarł

W minioną niedzielę w Wilnie zmarł jeden z najsłynniejszych współczesnych litewskich pisarzy i publicystów R. Gavelis. Znana powieść V. Gavelisa "Wileński poker", ukazała się w 1989 roku i rozeszła się 85 - tysięcznym nakładem. Współczesne Wilno było inspiracją do wielu dzieł pisarza. R. Gavelis zmarł na zawał serca.

A. Brazauskas

Jak podają niektóre litewskie media w najbliższą sobotę będzie wiadomo, czy lider litewskiej socjaldemokracji, premier rządu RL, były prezydent A. Brazauskas zrezygnuje z ponownego ubiegania się o urząd prezydenta.

V. Landsbergis

Lider opozycyjnej partii konserwatystów V. Landsbergis rozważa możliwość zrezygnowania ze stanowiska przewodniczącego tej partii. Prawdopodobnie ma to nastąpić po wyborach prezydenckich, które odbędą się w grudniu tego roku. V. Landsbergis kieruje partią od pierwszego dnia jej utworzenia w 1993 roku.

Zjazd

W minionym tygodniu w Druskienikach obył się zjazd Światowej Wspólnoty Litwinów. Zebrani tam delegaci z wielu krajów świata poparli euroatlantyckie aspiracje Litwy.

Nasz Czas 33 (572)