Organizacja wzajemnej pomocy osób
pozbawionych wolności "Laikas"

Utworzona wiosną 2001 roku w Prawieniszkach. Obecnie już na wolności działa kilka oddziałów organizacji w Wilnie, Kłajpedzie, Poniewieżu. Byli więźniowie dobrze znają problemy zakładów karnych.

Często nikt nie oczekuje na osoby po odbyciu kary w więzieniu. O ile organizacje państwowe, społeczeństwo nie pomogą, takie osoby popełniają nowe przestępstwa i powtórnie trafiają do miejsc pozbawienia wolności. Celem organizacji "Laikas" jest zwrócenie uwagi na sytuację w zakładach karnych. Organizacja broni praw oraz interesów więźniów, zdobywa informację o rynku pracy, tworzy miejsca pracy w zakładach karnych i na wolności, organizuje dystansyjny system nauczania języków obcych, kursy komputerowe i podstaw biznesu.

Organizacja "Laikas" pomaga integrować się do społeczeństwa osobom, które opuściły miejsca pozbawienia wolności, informuje o możliwościach dokształcania, zatrudnienia, zamieszkania i innych socjalnych gwarancjach.
W przyszłości groźnym problemem dla społeczeństwa będą więźniowie - narkomani oraz więźniowie z infekcją HIF. Wraz z uprawomocnieniem nowego kodeksu karnego od stycznia 2003 roku, zakłady karne opuści dużo więźniów. Każdej kategorii tych ludzi władze państwowe i społeczeństwo powinny pomóc.

Organizacja "Laikas" poprzez stronę internetową poszukuje odbiorców produkcji wykonanej przez więźniów. Są to wyroby plecione (koszyczki, meble), rzeźbione (szkatułki, puzderka, upominki), wyroby z metalu itp. Organizacja "Laikas" zwraca się do przedsiębiorców, którzy mają możliwość tworzyć miejsca pracy w instytucjach pozbawienia wolności, zamawiając i realizując wykonywaną tam produkcję.

Organizacja "Laikas" pragnie podziękować za wsparcie i współpracę z Bałtycko - Amerykańskim Programem Partnerstwa przy Funduszu Otwartej Litwy pod kierownictwem Pani Diany Vilytë, jak również za pomoc i współpracę z liderem w dziedzinie technologii informacyjnychSpółką Akcyjną "Penki kontinentai" (dyrektor I. Dadaszow).

Chętni wesprzeć organizację "Laikas" mogą poprzez nr konta rozliczeniowego 370096 oraz nr konta walutowego 670709238 w Vilniaus bankas Naujamesčio filialas, banko kodas 260101730.

Wszyscy chętni współpracy, bądź złożenia propozycji, dotyczącej pomocy dla więźniów i osób, które opuściły miejsca pozbawienia wolności mogą zwracać się pod adres: 2029 Wilno, J. Basanavičiaus 15/3 - 11, tel. kom. 8 - 613 49 108, http://www.laikas.org. Zastępcą przewodniczącego Rady organizacji "Laikas" jest Jan Stańczyk, do którego mogą zwracać się również Polacy, którzy znaleźli się w instytucjach pozbawienia wolności, bądź je opuścili.

Nasz Czas 33 (572)