"Nasza Polonia" nr 123
ESTONIA

Marek Kotański nie żyje

Twórca Monaru Marek Kotański zginął w wypadku samochodowym w Nowym Dworze Mazowieckim 19 sierpnia. Był psychologiem i terapeutą. W latach 70. działał w społecznych komitetach przeciwalkoholowych i na rzecz zwalczania narkomanii. W 1978 roku stworzył Ośrodek Resocjalizacji Narkomanów w Głoskowie. Trzy lata później założył Monar - Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Był również członkiem założycielem Stowarzyszenia Solidarni wobec AIDS-PLUS, które zaczęło działać w 1990 roku.

Organizował także wiele ogólnopolskich akcji, między innymi Maraton Nadziei i Łańcuch Czystych Serc. W trakcie organizacji był również specjalny ośrodek dla młodzieży polonijnej. Miał 60 lat.


Zobacz także Sprzedałem się ludziom >>>-
wspomnienie o Marku Kota
ńskim pióra Andrzeja Dobrowolskiego

NCz 33 (572)