Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 33 (572)