"Nasza Polonia" nr 123
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

W Estonii spada poparcie dla UE

Według agencji Saar Poll obecnie za przystąpieniem do Unii opowiedziało się 38% mieszkańców Estonii. Tymczasem na przełomie minionego i bieżącego roku liczba euroentuzjastów rosła, osiągając poziom 56%. Systematycznie rośnie liczba przeciwników Unii, głównie w grupie osób, które deklarują, że nie mają zdania w sprawie członkostwa. Cztery lata temu przeciwnicy UE stanowili 15%., dziś - 32%.


Estonia: Zuroff o udziale Estończyków w holokauście

Efraim Zuroff, szef centrum Szymona Wiesenthala, wyraził ubolewanie, że władze Estonii nie chcą uznać faktu, iż Estończycy aktywnie uczestniczyli w mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej.

W opublikowanym w środę wywiadzie dla estońskiego dziennika "Eesti Paevalent" Zuroff powiedział, że 7 sierpnia to "bardzo ważny dzień w historii Estonii czasów holokaustu". "7 sierpnia 2002 r. mija 60 lat od dnia, w którym 36. estoński batalion policyjny uczestniczył w masowej likwidacji Żydów na Białorusi" - przypomniał.

"Estończycy odegrali aktywną rolę w nazistowskim programie likwidacji Żydów nie tylko w Estonii, lecz także za jej granicami.

Istnieją dowody na to, że estońskie bataliony policyjne - 286., 287. i 288. - uczestniczyły w zbrodniach przeciwko ludzkości i w holokauście. I to nie tylko w Estonii, ale także w Polsce, na Białorusi i na Litwie" - powiedział Zuroff. (PAP)


Fińskie związki zawodowe rekrutują nowych członków... w Estonii

Fińskie związki zawodowe SAK chcą otworzyć biuro w Estonii, by szkolić estońskich pracowników w kwestii pracy na czarno i praw, jakie zyskają po wejściu ich kraju do UE. Związki w całej Unii obawiają się nielegalnych pracowników, pracujących za mniejsze pieniądze i stwarzających presję, by nie podwyższać lub wręcz obniżać płace. Już teraz 40 tys. Estończyków pracuje w Finlandii, połowa z nich nielegalnie. Płace w Estonii są średnio sześć razy niższe niż w Finlandii. (Reuters, dp)

Nasz Czas 33 (572)