Litwa - w elicie państw świata

Pod względem rozwoju socjalnego człowieka, wg badań ONZ, Litwa zakwalifikowała się do grupy państw o wysokim poziomie rozwoju i zajmuje 49 miejsce wśród 173 państw świata.

W roku ubiegłym Litwa była na 47 miejscu, w 2000 r. - na 52, a w 1999 roku - na 62.

Do grupy o wysokim poziomie rozwoju należą 53 państwa. Wśród nich 37 miejsce zajmuje Polska, 42 - Estonia, 53 - Łotwa. W roku ubiegłym Łotwa uplasowała się na 50 pozycji, ale została zaliczona do państw średnio rozwiniętych.

Podobnie, jak i w roku ubiegłym, wśród 173 państw przoduje Norwegia.

Dalej w pierwszej dwudziestce uszeregowały się Szwecja, Kanada, Belgia, Australia, Stany Zjednoczone, Islandia, Holandia, Japonia, Finlandia, Szwajcaria, Francja, W. Brytania, Dania, Austria, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia i Włochy.

Ostatnie miejsca na liście 154-173 zajmują odpowiednio Senegal, Demokratyczna Republika Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Erytrea, Benin, Gwinea, Gambia, Angola, Rwanda, Malawi, Mali, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Gwinea Bissau, Etiopia, Burkina Fasa, Mozambik, Burundi, Niger i Sierra Leone.

Indeks rozwoju socjalnego oblicza się według produktu krajowego brutto, przypadającego na jednego mieszkańca, piśmienności mieszkańców, przeciętnej długości życia, zdolności nabywczej ludzi.

Raport o rozwoju w 2002 roku wykazał, że w Europie Wschodniej i na terytorium byłego Związku Sowieckiego, jak też w ponad 20 krajach Afryki ludzie zaczęli żyć gorzej, a okres ich życia stał się krótszy niż 10 lat temu.

Raport o rozwoju socjalnym człowieka w krajach świata opublikował program rozwoju ONZ. Takie raporty publikuje się już po raz 13.

("Lietuvos rytas" z 25 07 2002 r.)

NCz 33 (572)