Mirosław Gajewski

Kraków wita zwycięzców

Dla niewtajemniczonych powiem, że tytułowi zwycięzcy to 8-osobowa grupka młodzieży z polskich szkół Wileńszczyzny, która zwyciężyła w zorganizowanym wiosną b.r. przez redakcję tygodnika "Nasz Czas" konkursie wiedzy o historii Ziemi Wileńskiej. Zgodnie z obietnicą organizatorów konkursu, na autorów najlepszych prac czekała nagroda w postaci kilkudniowej wycieczki do Krakowa. Koszty podróży pokryła redakcja zaś krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" - zorganizowało nasz pobyt w Krakowie.

Stowarzyszenie "Kresy" prowadzi swoją działalność od 1994 roku. Jak wynika z samej nazwy, przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy rodakom, zamieszkałym za wschodnią granicą Polski. Jest to działalność całkowicie charytatywna, a praca ludzi oddających swój czas "Kresom" jest społeczna. Są organizowane wyjazdy charytatywne z darami na Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Rosję aż po Syberię. Dary pochodzą ze zbiórek, które są prowadzone w różnej formie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki różnym kontaktom z polskimi placówkami na Wschodzie ( Związki Polaków, parafie katolickie, szkoły, przedszkola, domy dziecka), Stowarzyszenie posiada rozeznanie odnośnie ich potrzeb. Działalność "Kresów" obejmuje również przyjmowanie i organizowanie pobytu w Polsce grup młodzieżowych z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji.

Zapewniane im są skromne warunki pobytu oraz zwiedzanie zabytków Krakowa. Przy Stowarzyszeniu od dwóch lat działa Klub Studencki zrzeszający młodzież z Kresów, studiującą w krakowskich uczelniach wyższych.W czerwcu - lipcu b.r. "Kresy" w Krakowie zorganizowały minifestywal kresowy, w którym uczestniczyły także zespoły folklorystyczne z Litwy. Trzeba podkreślić, że Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych stałych dotacji z budżetu państwa, nie posiada też własnych źródeł dochodu. Jedynym wpływem środków na konto, są składki członkowskie oraz nieliczne darowizny od osób prywatnych. W miarę możliwości poszukiwani są sponsorzy, mogący pomóc w zorganizowaniu jakiejś imprezy. Prezesem Stowarzyszenia "Kresy" jest p. Karol Chudoba, zaś siedziba placówki mieści się w Krakowie przy ulicy św. Marka 6.

W dniach 9 - 12 sierpnia b.r. wileńska młodzież zwiedzała królewskie miasto Kraków. Jako opiekun i kierownik grupy uczniom towarzyszył autor powyższego artykułu. Ale zacznijmy od początku. W piękny słoneczny piątkowy ranek wyruszyliśmy w daleką podróż do Krakowa. Znużeni monotonną jazdą i porządnie wygłodniali, cel podróży osiągnęliśmy dopiero wieczorem, gdzie "osiedliśmy" w naszych kwaterach w lokalu Fundacji ks. Siemaszki przy ulicy Długiej. Zostaliśmy serdecznie powitani przez członków Stowarzyszenia "Kresy" i naszą krakowską opiekunkę p. Krystynę Górską, która niczym rodzona matka troszczyła się o nas podczas pobytu w Krakowie. W czasie uroczystej kolacji wileńską młodzież odwiedził pochodzący z Wileńszczyzny, a obecnie mieszkający w Krakowie p. Michał Wędziagolski, autor zamieszczanej przed kilku laty na łamach "Naszej Gazety" słynnej "Jaworowskiej Atlantydy". Po kolacji mieliśmy pierwsze, wstępne zaznajomienie się z krakowską Starówką. W sobotę rano rozpoczęliśmy aktywne zwiedzanie Krakowa i okolic, które trwało dwa dni i właściwie było przerywane tylko spożywaniem posiłków i nocnym snem. Mieszkaliśmy praktycznie w samym centrum Krakowa, niedaleko Rynku Głównego, więc młodzież miała okazję uczestniczyć w nocnych imprezach, mających miejsce obok Sukiennic i kościoła Mariackiego, bez ryzyka związanego z nocnym powrotem do mieszkań, gdyż do pokonania miała dosłownie kilkaset metrów. W ciągu dwóch dni dogłębnie poznaliśmy krakowską Starówkę, Wawel i kopalnię soli w Wieliczce, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy także piękne średniowieczne zamczysko w Chęcinach w Górach Świętokrzyskich. Wileńska młodzież otrzymała także piękny dar w postaci dużej ilości książek, które napewno się przydadzą tak w szkole, jak i dla poczytania w wolnym czasie. Z wesołych uśmiechów na ustach i zadowolonych min można było wnioskować, że dzieciarni wycieczka się spodobała i są pod głębokim wrażeniem pięknego grodu Kraka.

Na zdjęciu: Zwycięzcy konkursu w Krakowie.

Nasz Czas 33 (572)