Sprostowanie

W poprzednim numerze "NCz" na str. 9 Łatgalii w tekstach "Wspomnienia dzieci z pobytu w katolickiej szkole letniej" oraz "Katolicka szkoła letnia w Svente" był dopuszczony błąd w pisowni miejscowości, o której była mowa w tych artykułach. Poprawna nazwa brzmi Svente. Czytelników serdecznie przepraszamy.

NCz 31 (570)